Loading...
Bảng giá2018-12-03T16:33:08+00:00

Hội viên mới

Các hội viên Nam/Nữ chưa có kinh nghiệm tập luyện sẽ được Huấn Luyện Viên hướng dẫn các bài tập cơ bản và hướng dẫn sử dụng dụng cụ, máy tập.

Quy định về hội phí

Hội phí đã đóng sẽ không hoàn lại. Học viên đi tập phải mang theo thẻ hội viên, không được dùng thẻ hội viên của người khác

BẢNG GIÁ HỘI VIÊN

Nam

220,000đ/tháng
 • 420,000 đ / 2 tháng
 • 610,000 đ / 3 tháng
 • Gửi xe miễn phí
 • Sử dụng toàn bộ máy tập
 • Không giới hạn thời gian luyện tập trong tuần
 • Ưu đãi khi mua thực phẩm bổ sung

Nữ

250,000đ/tháng
 • 450,000 đ / 2 tháng
 • 640,000 đ / 3 tháng
 • Gửi xe miễn phí
 • Sử dụng toàn bộ máy tập
 • Không giới hạn thời gian luyện tập trong tuần
 • Ưu đãi khi mua thực phẩm bổ sung