LIÊN HỆ2013-12-03T03:55:59+00:00

[trainers]
[columns class=’full_width page_margin_top’]
[column_left]
[box_header]Liên hệ[/box_header]
[info_text class=’page_margin_top’]Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form dưới đây[/info_text]
[info_text color=’green’][/info_text]
[gymbase_contact_form]
[/column_left]
[column_right]
[box_header]Bản đồ[/box_header]
[contact_info]
[contact_details]
518 Dương Quảng Hàm
Phường 6, Q. Gò Vấp
Hồ Chí Minh
[/contact_details]
[gymbase_map class=’contact_details_map’ lat=’10.8375′ lng=’106.682883′ zoom=’17’ marker_lat=’10.8375′ marker_lng=’106.682883′]
[/contact_info]
[/column_right]
[/columns]